Uroczystości Kościuszkowskie 2018

12 października 2018
Dnia 10 października 2018r. odbyły się uroczystości związane z 224. rocznicą Bitwy pod Maciejowicami.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem proboszcza Ks. Kan. Stanisława Marczuka. W homilii Ks. Proboszcz mówił o patriotycznych zrywach narodu polskiego, walce o niepodległość, tożsamości narodowej i miłości do Ojczyzny.Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przy asyście Żołnierzy Kompanii Honorowej
1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, Orkiestry Wojskowej z Dęblina oraz pocztów sztandarowych, przemaszerowali na maciejowicki rynek pod pomnik Naczelnika Tadeusza Kościuszki i jego żołnierzy.


Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Sylwester Dymiński witając wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców. W  przemówieniu Pan Wójt przypomniał genezę Insurekcji Kościuszkowskiej i znaczenie Bitwy Maciejowickiej dla przyszłych pokoleń. Podkreślał też, że to właśnie Tadeusz Kościuszko w trudnych dla Polski chwilach potrafił obudzić w Polakach narodową świadomość i poprowadzić ich do walki. „ Nasza tragiczna przeszłość, naznaczona ofiarą życia wielu naszych przodków zobowiązuje nas do dumy z polskiej historii oraz do szczególnego myślenia o dobrym zagospodarowaniu daru niepodległości w każdym skrawku polskiej ziemi…” . Wójt Gminy zaznaczył, że w niektórych środowiskach wiele mówi się o patriotyzmie, ale są to tylko słowa, czego przykładem jest nieobecność przedstawicieli tych środowisk na tej patriotycznej uroczystości.


Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Marek Krześniak podkreślał, że Wójt Sylwester Dymiński nadał nowy, doniosły wymiar obchodom bitwy pod Maciejowicami, zarówno w kontekście patriotycznego wychowania jak i rozsławiania gminy nie tylko w kraju ale również poza jego granicami. W podziękowaniu za kultywowanie kościuszkowskich tradycji Prezes Fundacji wręczył Panu Sylwestrowi Dymińskiemu Wójtowi Gminy podziękowanie oraz okolicznościowy medal związany z obchodami 200. rocznicy śmierci T. Kościuszki.

  

Podobne zdanie wyraził w swym przemówieniu Pan Adam Skup Dyrektor Siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Głos zabrał także Pan Marian Piłka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który mówiąc o historii nawiązał do dnia dzisiejszego akcentując widoczny rozwój gminy w ostatnich latach. Sekretarz Powiatu Garwolińskiego Pan Jerzy Piesio w swym krótkim przemówieniu nawiązał do zbliżającego się końca kadencji Wójta Gminy podkreślając, że współpraca z takim gospodarzem była przyjemnością i że dzięki swoim dotychczasowym działaniom na różnych płaszczyznach zawiesił Wójt swoim następcom wysoko poprzeczkę.

List do organizatorów uroczystości skierowali: Wicemarszałek Senatu RP Pani Maria Koc, który odczytał jej asystent Michał Jaworski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jarosław Kalinowski oraz  Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. (treść listów załącznikach poniżej)

  

  

Pan Wójt Sylwester Dymiński złożył podziękowania dla Pana Andrzeja Nakoniecznego za pomoc w organizacji i poprowadzenie tej uroczystości jak i wszystkich innych uroczystości patriotycznych  w ciągu ostatnich 12 lat.

Następnie odczytany został apel pamięci i oddana salwa honorowa.

Na zakończenie uroczystości wszystkie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem a orkiestra zagrała na pożegnanie utwór patriotyczny.
Podczas całej uroczystości uczestnikom towarzyszyła piękna i  słoneczna październikowa aura. To wszystko nadało niezapomniany klimat tegorocznym obchodom rocznicy Bitwy maciejowickiej.

  


Załączniki:

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00