UROCZYSTOśCI KOśCIUSZKOWSKIE

12 października 2007
    W dniach 6-9 października 2007 r. odbyły się w Maciejowicach Obchody kościuszkowskie związane z 213-tą rocznicą bitwy pod Maciejowicami, 190-tą rocznicą śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki oraz 500-tną rocznicą Nadania Praw Miejskich Maciejowicom organizowane przez Wójta i Radę Gminy Maciejowice, Gminny Ośrodek Kultury, Publiczną Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki, Publiczne Gimnazjum im. ks. G. Piramowicza, Towarzystwo Miłośników Maciejowic i Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów 500 lat Maciejowic.
    Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli Minister Obrony Narodowej Pan Aleksander Szczygło, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik i Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Sasin.

    Uroczystości rozpoczęły się 6 października podróżą historyczną wiodącą przez miejsca związane z bitwą maciejowicką i tradycją kościuszkowską na terenie powiatów: garwolińskiego i ryckiego. 


    W dniu 7 października odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach XXIV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie wraz z imprezami towarzyszącymi: odtańczono Poloneza przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. G. Piramowicza w Maciejowicach, wykonano program artystyczny zespołu tanecznego „Oberek” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, program artystyczny pt. „Korowód Dziejów” w wykonaniu uczniów Maciejowickich szkół i występ zespołu folklorystycznego „PAAZERJE” z Białorusi. 

    8 i 9 października były dniami należącymi do młodzieży, która podczas XXIII Rajdu Kościuszkowskiego przemaszerowała trasami wojsk polskich i rosyjskich z roku 1794r. w drodze na bitwę maciejowicką.

    Główne uroczystości odbyły się 8 października i miały bardzo uroczystą oprawę.  Swoją obecnością uświetnili uroczystość m.in. Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, przedstawiciele rządu, władz wojewódzkich i powiatowych oraz władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego. 

    O godzinie 8:30 rozpoczął się XXIII Rajd Kościuszkowski. Udział w rajdzie wzięło ponad 360 dzieci i młodzieży z  2 województw (mazowieckie i lubelskie). O godz. 16:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta Celebrowana przez Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego – Ordynariusza Diecezji Siedleckiej z ceremoniałem wojskowym (Orkiestra i Kompania Honorowa Wyższej Szkoły Sił Powietrznych z Dęblina).

Po uroczystej Mszy Świętej jej uczestnicy przemaszerowali na maciejowicki Rynek przed pomnik Tadeusza Kościuszki. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego Wójt Gminy – Pan Sylwester Dymiński powitał wszystkich uczestników uroczystości i wygłosił krótkie przemówienie.

Następnie Pani Elżbieta Jakubiak Minister Sportu i Turystyki odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego skierowany do uczestników obchodów rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i 500-lecia nadania praw miejskich Maciejowicom.

Po odczytaniu listu odbył się Apel Poległych prowadzony przez oficera Wojska Polskiego zakończony salwą honorową Kompanii Honorowej. Po zakończeniu apelu poległych nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek. Po wystąpieniach okolicznościowych,   wszyscy zebrani udali się przed scenę przy ratuszu. 

    W części oficjalnej uroczystości udział wzięli: jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski – Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, Pani Elżbieta Jakubiak – Minister Sportu i Turystyki RP, Pan Henryk Kowalczyk – Sekretarz Stanu Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Pan Jacek Sasin – Wojewoda Mazowiecki, Pani Stanisława Prządka – Poseł na sejm RP, Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Pani Renata Zielińska – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan płk pil. dr Marek Bylinka – zastępca Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Pan Stanisław Pawlak – Dyrektor Rejonu Otwock – Piaseczno w Mazowieckiej Dyrekcji Dróg Wojewódzkich, Pan nadbryg. mgr inż. Ryszard Psujek – Mazowiecki

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Grzegorz Woźniak – starosta garwoliński, Pan Marek Chciałowski – wicestarosta garwoliński, Pan Marek Niedźwiedź – przewodniczący Rady Powiatu,  Pan Waldemar Chmielak – członek zarządu Powiatu Garwolińskiego, Państwo Lidia i Bohdan Chmielewscy – artyści rzeźbiarze, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, Pan mjr Sławomir Kucharski – Komendant WKU w Garwolinie, Pan nadkom. Marek Świszcz – Komendant Powiatowy Policji, Pan Jan Karwowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin, ks. Dziekan Eugeniusz Syczewski – proboszcz parafii Łaskarzew, ks. Edmund Szarek – proboszcz parafii Sobolew, ks. Stanisław Marczuk – proboszcz parafii Maciejowice, ks. Kan. Romuald Michalczyk, ks. Piotr Kardas – proboszcz parafii Samogoszcz, ks. Jarosław Juszczyński – proboszcz parafii Wróble Wargocin, Pan Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, Pan Marian Korycki – Wójt Gminy Łaskarzew, Radni Powiatu – Pan Bogusław Godula i Pan Janusz Zaczek, Radni Rady Gminy Maciejowice z przewodniczącym Panem Józefem Szopą na czele, delegacje zakładów pracy z Panem Stanisławem Stępniem – prezesem Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej „METROL” na czele, i Państwem Weroniką i Stanisławem Krześniak – właścicielami firmy PPUH STAWEX, uczestnicy Rajdu Kościuszkowskiego, harcerze, dzieci i młodzież szkolna oraz szerokie grono społeczeństwa Maciejowic.

     Następnie na scenie wystąpiła Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Pana płk Bogdana Brzoskiego, która wykonała koncert bogaty w treści patriotyczne i historyczne. Koncert ten został bardzo ciepło i owacyjnie przyjęty przez uczestników uroczystości. Pokaz fajerwerków i zabawa taneczna  dla młodzieży rajdowej zakończyła kolejny dzień obchodów.
Ważnym punktem w tym dniu był Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce.

    Laureatem konkursu w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych został Marek Ziendalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie wykazując się niezwykle dużą wiedzą dotyczącą zakresu pytań konkursowych. Laureatką konkursu w kategorii uczniów szkół podstawowych została Daria Nakonieczna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach, a we współzawodnictwie zespołowym na najlepszą grupę rajdową najwyższy wynik osiągnęła grupa reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. 

    9 października młodzież rajdowa przemaszerowała na pole bitwy do miejscowości Podzamcze, gdzie odbył się pokaz fechtunku białą bronią wykonany przez Panów – Piotra Mirosława Zalewskiego i Andrzeja Michalika – występujących na koniach w strojach historycznych z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. G. Piramowicza przedstawili program artystyczny. 

    Ogłoszenie wyników współzawodnictwa konkursowego i wręczenie nagród było ostatnim punktem programu Obchodów Kościuszkowskich, po którym Wójt Gminy Maciejowice – Pan Sylwester Dymiński ogłosił  zakończenie uroczystości w Maciejowicach.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00