Uroczystości pogrzebowe Śp. Księdza Kononika Romualda Michalczyka

20 stycznia 2011
           Dnia 15 stycznia 2011 r. zmarł Ks. Kanonik Romuald Michalczyk. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 18 stycznia. O godz. 16.00 przywieziono trumnę z ciałem Zmarłego, która była wniesiona na plebanię.


Po krótkiej modlitwie została przeniesiona do Kościoła Parafialnego, gdzie pogrążeni w smutku parafianie mogli złożyć hołd Zmarłemu.


Przy trumnie pełniona była warta honorowa.
(składy wart)  


          
O godz. 19:00 rozpoczęła się Msza Święta Dekanalna poprzedzona Nieszporami Żałobnymi. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Kanonik Edmund Szarek Dziekan Dekanatu Łaskarzewskiego.


          
19 stycznia o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza pogrzebowa, której przewodniczył ks. Piotr Sawczuk wikariusz generalny diecezji siedleckiej.

          Na początku Mszy Świętej Dziekan dziekanatu łaskarzewskiego ksiądz kanonik Edmund Szarek odczytał list Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Kazanie wygłosił kolega kursowy ksiądz prałat Franciszek Dudka.

          
We Mszy Świętej pogrzebowej udział wzięło ok. 2 tys. wiernych z parafii Maciejowice oraz diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, ok. 170 księży oraz poczty sztandarowe:

Po mszy świętej mowę pożegnalną wygłosili:

Dziekan dekanatu łaskarzewskiego ksiądz kanonik Edmund Szarek,
Fot. S. Dmochowski

Ks. Krzysztof Maksymiuk Proboszcz z Prostyni.

W imieniu Mieszkańców i Samorządu Maciejowic
Sylwester Dymiński – Wójt Gminy

(pobierz treść wystąpienia)

W imieniu najbliższej rodziny przemówił bratanek.


           Ks. Stanisław Marczuk proboszcz parafii Maciejowice poinformował, że msza święta w 7 dzień od śmierci odprawiona zostanie 21 stycznia, a w 30 dzień 14 lutego 2011 r.Fot. S. Dmochowski

           Uroczystości pogrzebowe zakończyły się zgodnie z wolą Zmarłego Śp. Księdza Kanonika Romualda Michalczyka, złożeniem ciała na miejscowym cmentarzu.

           Trumnę ze świątyni na cmentarz niosły delegacje poszczególnych środowisk: delegacja Księży obecnych na pogrzebie, Radni Rady Gminy i pracownicy Urzędu Gminy Maciejowice, druhowie strażacy OSP Maciejowice, sołtysi gminy Maciejowice, członkowie Rady Parafialnej i Duszpasterskiej oraz mieszkańcy Maciejowic.

Fot. S. Dmochowski


          
Pragniemy podziękować wszystkim biorącym udział  w uroczystościach pogrzebowych Śp. Księdza Kanonika Romualda Michalczyka.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00