Uroczystości prymicyjne Księdza Biskupa Jacka Pyla OMI w parafii Samogoszcz

14 maja 2013
          W dniu 11 maja 2013r. parafia Św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy przeżywała podniosłą uroczystość Prymicji Jego Ekscelencji Jacka Pyla Biskupa Pomocniczego diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie.


        O godzinie 10:00 procesją wejścia rozpoczęła się celebracja dziękczynnej Eucharystii pod przewodnictwem Biskupa Prymicjanta Jacka Pyla OMI. Po przybyciu asysty liturgicznej i wszystkich koncelebrantów do ołtarza ks. Proboszcz Bogusław Filipiuk powitał BP. Jacka wraz z jego rodziną i przybyłych na Eucharystię: Stanisławę Prządka i Grzegorza Woźniaka posłów na Sejm RP, Janinę Ewę Orzełowską członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Marka Chciałowskiego Starostę Powiatu Garwolińskiego, Bogusława  Godulę  i Janusza Zaczka Radnych Powiatu Garwolińskiego, Sylwestra Dymińskiego Wójta Gminy Maciejowice wraz z małżonką, Ryszarda Brodziaka Zastępcę Wójta Gminy, Jacka Łoskota Przewodniczącego Rady Gminy Maciejowice, Jolantę Jedynak skarbnika gminy, radnych z terenu parafii Samogoszcz, Stanisława Olechowskiego Prezesa Gminny OSP, Mariolę Jakubczak dyrektora Zespołu Szkół w Samogoszczy, Krystiana Milewskiego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach, Wandę Pielak dyrektor PSP w Oroniem. Biskupa Nominata i jego rodzinę, Biskupa Pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka, księży, ojców Oblatów, siostry Służki, przedstawicieli władz samorządowych, wszystkich zaproszonych gości i parafian przywitał proboszcz tutejszej parafii ks. Bogusław Filipiuk. Przedstawił on życiorys Nominata, jego drogę do kapłaństwa oraz działalność duszpasterską i naukową. Wyraził wdzięczność Panu Bogu i Ojcu św. Benedyktowi XVI za dar sakry biskupiej parafianina. Dziecięcą radość z pierwszego biskupa w powiecie garwolińskim przekazali wierszem najmłodsi kuzyni Biskupa Pyla. Dziękczynienie za dar Jego Ekscelencji wygłosił sołtys rodzinnej wsi Podłęż, przedstawiciele Rady Parafialnej i Rodziny Franciszkańskiej.

         W odpowiedzi na potok pięknie wypowiedzianych słów Biskup Jacek zwrócił się do wszystkich zgromadzonych, zapewniając,że przez swą posługę na Krymie będzie starał się godnie reprezentować ziemię podlaską, w szczególności gminę Maciejowice i swoją rodzinną parafię Samogoszcz. Wielokrotnie powtarzał, że to, co do tej pory osiągnął, jest dzięki łasce Bożej, wsparciu rodziny, kolegów, nauczycieli, parafian, księży proboszczów parafii św. Jadwigi Śląskiej, a przede wszystkim Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po złożeniu dziękczynienia Panu Bogu, Biskup Pyl podziękował również osobom, które  Pan Bóg postawił na jego drodze życia. W pierwszej kolejności były to słowa skierowane do rodziców, którzy przekazali mu życie otrzymane od swoich przodków. – "Wy ochrzciliście mnie w Kościele Chrystusowym i przekazaliście mi wiarę, ucząc swym życiem modlitwy, jak należy wierzyć w Boga. Dziękuję wam za to chrześcijańskie, katolickie wychowanie, za duchowe wsparcie, jakim mnie otaczaliście i otaczacie po dzień dzisiejszy" – dziękował biskup.
Ucztę eucharystyczną wraz z Biskupem Nominatem koncelebrowali:  Biskup Pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk, prowincjał oblatów ojciec Ryszard Szmytki, ksiądz dziekan dekanatu łaskarzewskiego Edmund Szarek, ksiądz proboszcz parafii Maciejowice Stanisław Marczuk i proboszcz rodzinnej parafii ks. Bogusław Filipiuk. Uroczystą homilię wygłosił  prowincjał oblatów ojciec Ryszard Szmytki. Podkreślił on wieloletnią działalność Biskupa Jacka i  jego zasługi w służbie dla Kościoła na ziemi ukraińskiej podczas 25 – letniej służby kapłańskiej.
W uroczystości uczestniczyli: kanclerz Kurii w Siedlcach ks. Jan Babik, ks. Prałat Bogdan Krawczyk proboszcz parafii Kock, ks. Jarosław Ruciński sekretarz bp. Piotra, siostry Służki Maryi Niepokalanej z różnych domów zakonnych na czele z Radną Generalną s. Teresą Szymczyk i przełożoną prowincjalną s. Marią Sekścińską, ks. Piotr Kardas, ks. Kan. Aleksander Kucharczyk, ks. Grzegorz Tomaszewski proboszcz parafii Sobieszyn pracujący przez wiele lat na Ukrainie, ks. Henryk Och proboszcz parafii Wilga oraz kapłani pochodzący z parafii Samogoszcz: ks. Kan. Jan Pracz, ks. Kan. Stanisław Staręga, ks. Edward Sitnik i ojcowie oblaci z różnych placówek.
Na zakończenie Eucharystii słowa do hierarchy o. Jacka skierował Biskup Piotr Sawczuk. Życzył mu, żeby zapał apostolski, podsycany przez Ducha Świętego nigdy nie przygasł, by wiarygodnie, z radością głosił Chrystusa wszystkim ludziom żyjącym w Polsce i na Ukrainie, a szczególnie tym, którzy do tej pory go nie znali.
Jego Ekscelencja Jacek Pyl zakończył Eucharystię uroczystym błogosławieństwem przez nałożenie rąk każdemu wiernemu uczestniczącemu we Mszy Świętej. Była to najbardziej wzruszająca i podniosła chwila dla wszystkich przybyłych.

       Druga część uroczystości prymicyjnych odbyła się w Zespole Szkół w Samogoszczy. Biskup został powitany przez gospodarzy szkoły p. dyrektor Mariolę Jakubczak i zastępcę p. Zofię Bąk. Podczas uroczystego obiadu życzenia Nominatowi złożyli m. in. posłowie Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, starosta Marek Chciałowski, Wójt Gminy Maciejowie Sylwester Dymiński wraz z małżonką, prowincjał oblatów ojciec Ryszard Szmytki, matka generalna Zakonu Sióstr Służek Maryi Niepokalanej siostra Mirosława Grunt, w imieniu kapłanów dekanatu łaskarzewskiego ks. Krzysztof Mućka – proboszcz parafii Życzyn. Gratulacje i życzenia przesłał również wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i marszałek województwa Adam Struzik.
Ten radosny czas spotkania w gronie rodziny i zaproszonych gości zakończył podniosłe uroczystości prymicyjne Biskupa Jacka Pyla, których mottem przewodnim były słowa Psalmu:
"Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!"

Zapraszamy do galerii

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00