Usuwanie i utylizacja wyrobów azbestowych

24 lutego 2009
     Wójt Gminy Maciejowice informuje, że Gmina Maciejowice ubiega się o dofinansowanie w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
      W związku z powyższym osoby zainteresowane sfinansowaniem przez Gminę demontażu azbestowych pokryć dachowych i ich utylizacją proszone są o kontakt z Urzędem Gminy pok. Nr 6 lub pod nr telefonu (025) 683 20 31 w terminie do 20.03.2009r. w celu złożenia wymaganych dokumentów.

Utylizacja azbestu – druki

Demontaż i utylizacja azbestu – druki

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00