Utylizacja azbestu-nabór uzupełniający

3 czerwca 2016

Maciejowice dnia, 2 czerwca 2016 roku

INFORMACJA

 Wójt Gminy Maciejowice informuje wszystkich mieszkańców gminy, że istnieje możliwość składania wniosków o utylizację azbestu (w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) na odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Referatu ds. pozyskiwania funduszy unijnych  (budynek Ratusza, wejście od przystanku, tel. 25 682 57 37 wew. 36) i złożenie wymaganych dokumentów* w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 czerwca 2016 roku.

                                                                   Z up. Wójta

                                                          /-/ Ryszard Brodziak

* Do wypełnienia dokumentów niezbędne są:

 – dowód osobisty,
 – numer działki na której zlokalizowany jest azbest,
 – dokument własności nieruchomości,
 – ilości posiadanego azbestu (liczba płyt azbestowych w szt.)
 – zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym (jeżeli jest wymagane)

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00