UWAGA!! Pamiętaj aby zgłosić szambo i przydomową oczyszczalnię ścieków!!!

19 kwietnia 2024

Przypominamy o konieczności zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.  Wymagane informacje można przekazać poprzez wypełnienie stosownego zgłoszenia. Druki do pobrania dostępne są na stroni internetowej maciejowice.pl jako załącznik do niniejszej informacji oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice, ul. Sportowa 8 pok. 10.

Nadmieniam również, że Ustawodawca nałożył na Burmistrza obowiązek prowadzenia cyklicznych kontroli właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej- raz na dwa lata. W trakcie takiej kontroli właściciel nieruchomości powinien przedstawić do wglądu umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowody korzystania z ww. usługi (np. faktury za wywóz ścieków).

Zgłoszenie do Gminnej Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00