UWAGA – Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

21 marca 2013
Informacja o turnusach rehabilitacyjnych
 dla dzieci rolników w 2013r.


Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych lub świadczeniobiorców KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 1998 a 2006r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń z KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS), składany w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej  Kasy), po uprzednim wypełnieniu przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali Kasy. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

W 2013 roku z PT KRUS w Siedlcach zorganizowane będą dwa turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu  w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie  od 21.07- 10.08.2013 r.

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie  od 09.08 – 29.08.2013 r.

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają 200 zł odpłatności za pobyt dziecka i koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKP II klasy i PKS:

– w przypadku Horyńca Zdroju – 80 zł
– w przypadku Iwonicza Zdroju – 110 zł.

Wypełnione przez lekarza leczącego wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 10 maja 2013r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312 lub w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl .


Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00