UWAGA!!! ZGŁOŚ DO URZĘDU GMINY SZAMBO/PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

3 marca 2023

Maciejowice, dnia 2 marca 2023 r.

RI.6324.1.2023

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 1549), Wójt Gminy Maciejowice zmuszony jest do przeprowadzenia aktualizacji i uszczegółowienia posiadanej inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych. W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy Maciejowice o przekazanie informacji o posiadanych urządzeniach do gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagane informacje można przekazać na dwa sposoby, poprzez:

  • Sołtysa- udzielenie odpowiedzi na pytania przekazane sołtysom przy okazji uiszczania opłat za podatek lub/i odbiór odpadów;
  • wypełnienie stosownego druku- druki do pobrania dostępne są na stroni internetowej maciejowice.pl jako załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz w budynku Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7 lub ul. Kościelna 3 (wyłożona na korytarzu). Po wypełnienie druki należy przekazać do Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7 lub ul. Kościelna 3.

Nadmieniam również, że Ustawodawca nałożył na Wójta obowiązek cyklicznego, co dwa lata, przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. W trakcie takiej kontroli właściciel nieruchomości powinien przedstawić do wglądu umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowody korzystania z ww. usługi (np. faktury za wywóz ścieków).  

 

Z up. WÓJTA

/-/ Sebastian Kieliszek

Sekretarz Gminy

 

informacja dot. gospodarki ściekowej DRUK

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00