Wioska Internetowa w Samogoszczy

6 lutego 2008
    Gmina Maciejowice przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „WIOSKA INTERNETOWA – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę Instytucji Wdrażającej pełni Biuro Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
    Projekt zakłada utworzenie na terenach wiejskich 256 Centrów Kształcenia (16 centrów w każdym z 16 województw) wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zatrudniających pracowników obsługi pomagających w korzystaniu z zasobów Centrum.
    W ramach powyższego projektu zostało utworzone Centrum w Publicznej Szkole i Publicznym Gimnazjum w Samogoszczy. W chwili obecnej sala w Samogoszczy, w której będzie mieściło się Centrum, wyposażona jest w następujący sprzęt:

 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • rzutnik multimedialny,
 • szybkie łącze internetowe,
 • telefon VOIP który podstawowo będzie służył do kontaktowania się z pomocą techniczną,
 •  instalacja alarmowa (z monitoringiem).

    Ponadto pomieszczenie zostało umeblowane i przygotowane pod 10 stanowisk komputerowych. W najbliższym czasie pracownia zostanie wzbogacona o komputery – tak wyposażone Centrum zostanie oddane do użytku.
    Korzystanie z usług Centrów jest bezpłatne. Umożliwia mieszkańcom gminy zdobycie, uzupełnienie lub podwyższenie ich wiedzy i kwalifikacji, a przez to m.in. wzmocnienie ich pozycji na rynku. Wdrożenie, w ramach projektu profesjonalnych rozwiązań zapewnia każdemu uczestnikowi szkoleń:

 • nieodpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz kompleksową pomoc przy korzystaniu z dostępnych zasobów (jeżeli wystąpi taka potrzeba),
 • bezpłatny dostęp do wysokiej klasy sprzętu komputerowego z szybkim łączem internetowym,
 • dostęp do bazy szkoleń (platforma e-edukacyjna) oraz multimedialnej biblioteczki (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym słowniki, encyklopedie atlasy),
 • nieograniczony dostęp do list dyskusyjnych i forum (wymiana doświadczeń, wiedzy, możliwości zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości, rozwiązywanie problemów, pokonywanie trudności),
 • odpowiednie, sprzyjające warunki pracy i nauki,
 • możliwość konsultacji on-line (kontrakt z ekspertem za pośrednictwem poczty e-mail).
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00