Wizyta Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska

12 marca 2019

W dniu 6 marca 2019 r. gościliśmy w Maciejowicach Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska.

Pierwszym punktem wizyty w Maciejowicach była oczyszczalnia ścieków, która wymaga rozbudowy. Będąc na terenie oczyszczalni Pan Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowice przedstawił Panu Ministrowi aktualną sytuację oraz podkreślił konieczność pilnej rozbudowy oczyszczalni. Pan Wójt poinformował także o kończącym się w czerwcu pozwoleniu wodnoprawnym i zbliżającym się terminie upływu ważności pozwolenia na budowę (listopad b.r.) Ponadto, zasygnalizował ogromną potrzebę pozyskania środków zewnętrznych na ten cel w związku z ograniczonym budżetem inwestycyjnym gminy oraz koniecznością realizacji innych ważnych inwestycji infrastrukturalnych takich jak: dokończenie wodociągowania gminy, budowa nowego budynku urzędu, dróg i sieci kanalizacyjnej w Maciejowicach.

Następnie Pan Minister odwiedził Muzeum im. T. Kościuszki, gdzie dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej oraz odbyło się spotkanie przy kawie podczas którego rozmawialiśmy o problemach i potrzebach inwestycyjnych naszej Gminy.  W spotkaniu uczestniczyli: Pan Mirosław Walicki – Starosta Powiatu Garwolińskiego,  Pan Przemysław Bednarski – szef Gabinetu Politycznego Ministra, Pani Beata Rulak-Fryc – Zastępca Wójta Gminy, Pan Sebastian Kieliszek – Sekretarz, Pan Jacek Łoskot – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jakub Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Ziędalski – Dyrektor GOK, Pan Dariusz Makulec – adwokat gminy.

Około godziny 15.30 rozpoczęło się otwarte spotkanie z mieszkańcami gminy Maciejowice w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach. Podczas spotkania zebrani mieszkańcy usłyszeli o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i termomodernizację budynków czy wybudowanie mikroinstalacji OZE. Na spotkanie licznie przybyli radni gminy, sołtysi i mieszkańcy gminy.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00