Wizyta Parlamentarzystów w Gminie Maciejowice

29 czerwca 2021
28 czerwca 2021 r. miała miejsce robocza wizyta Parlamentarzystów w Gminie Maciejowice. W spotkaniu uczestniczyli Poseł Henryk Kowalczyk, Maria Koc – Senator RP, Kamila Mokrzycka – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Łoskot, Zastępca Wójta Beata Rulak-Fryc oraz Sekretarz Gminy Sebastian Kieliszek.
Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maciejowice OSP Maciejowice, OSP Podwierzbie, OSP Podłęż. W 2020 roku jednostki otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego. Spotkanie było okazją do przekazania sprzętu oraz deklaracji dalszego wsparcia naszych jednostek OSP.
Następnie Goście udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, gdzie w 2020 roku ze środków rządowego programu Posiłek w domu i szkole zmodernizowana została stołówka. Całkowity koszt prac wyniósł 113.596,85 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł.
Kolejnym punktem była wizytacja dróg gminnych zarówno tych zrealizowanych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku jak i planowanej inwestycji ul. Kochowskiej w Maciejowicach w 2021 roku. Łącznie Gmina Maciejowice pozyskała w 2020 roku dofinansowanie na przebudowę 6 odcinków dróg z programu FDS w kwocie 1.233.412,54 zł. W roku obecnym realizowana będzie przebudowa ul. Kochowskiej, której wartość wynosi 2.039.116,40 zł, zaś dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 1.409.116,40 zł.
Ostatnim punktem wizyty był plac budowy nowego budynku Urzędu Gminy przy ul. Sportowej w Maciejowicach. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 7.299.486,27 zł. Gmina Maciejowice pozyskała dofinansowanie dla tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. Również w ostatnim czasie złożony został kolejny wniosek o wsparcie tej inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Goście mieli możliwość zapoznania się z inwestycjami realizowanymi ze środków rządowych, których w Gminie Maciejowice jest wiele. Gmina skutecznie sięga po dostępne środki zewnętrzne a Państwo Parlamentarzyści wspierają działania i inicjatywy realizowane przez Samorząd Gminny.
 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00