Wizytacja budowy budynku Urzędu Gminy w Maciejowicach

15 lipca 2022
13 lipca 2022 r. odbyła się wizytacja terenu budowy budynku Urzędu Gminy w Maciejowicach przy ul. Sportowej, w której udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił, Senator Maria Koc, Poseł Grzegorz Woźniak, Kierownik Siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba, Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, Wicestarosta Marek Ziędalski, władze samorządowe gminy Maciejowice, Prezes firmy ADIMEX – Generalny Wykonawca.
W 2021 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji dotyczącej budowy nowej siedziby urzędu Gminy w Maciejowicach przy ul. Sportowej. Obecnie poszczególne referaty urzędu znajdują się w 3 różnych lokalizacjach na terenie Maciejowic. Do tego stan techniczny budynku głównego przy ul. Rynek 7 pozostawia wiele do życzenia. Budynek nie nadaje
się do modernizacji z uwagi na zły stan konstrukcji budynku. Samorząd gminny obecnej kadencji od początku urzędowania planował budowę nowej siedziby, stawiając
przy tym na innowacyjne rozwiązania proekologiczne. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa dla budynku urzędu gminy w technologii pasywnej.
Jest to dotychczas mało spotykane, aby budynku użyteczności publicznej były budowane właśnie w takiej technologii. Pozwala to w maksymalnym stopniu ograniczać zapotrzebowanie na energię pierwotna budynku, co przekłada się na pozytywny aspekt dla środowiska. Postawienie na takie innowacyjne rozwiązanie z budownictwie otworzyło również szanse
na pozyskanie środków zewnętrznych na taką inwestycję. Wykonawca inwestycji jest firma ADIMEX z Warszawy za kwotę 7.299.486,27 zł. W 2021 roku samorząd gminy Maciejowice otrzymał pierwsze dofinansowanie tego zadnia w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tego w 2022 roku, Gmina Maciejowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.772.250,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu Budownictwo energooszczędne – Część 2) PUSZCZYK – niskoemisyjne budynku użyteczności publicznej. W tej kwocie dofinansowania 1.108.900,00 zł stanowi dotacja, zaś 1.663.350,00 zł pożyczka. Dzięki pozyskanym środkom z programów rządowych oraz NFOŚiGW pozyskane zostało na tą inwestycję łącznie 5.772.250,00 zł. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Wykonany został dotychczas stan surowy zamknięty, częściowo elewacja budynku, trwają pracę związane z doprowadzeniem mediów oraz instalacji wewnątrz budynku. Planowany termin zakończenia budowy to koniec 2022 roku.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00