WOLNE MIEJSCA – KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW W DARŁOWIE

23 czerwca 2023

Informujemy, że są jeszcze 4 wolne miejsca na wyjazd na kolonie do Darłowa w terminie 14.08.2023-22.08.2023.  (dla dzieci rolników).

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1500,00 zł, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1000,00 zł.

Dopłata rodziców 500,00 zł.

Organizator zapewnia kompleksową organizację kolonii – transport (z Maciejowic), zakwaterowanie i wyżywienie, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. Dzieci w wieku 7-16 lat, czyli urodzone po 1 stycznia 2007 roku.
  2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie

w KRUS  (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

  1. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

    1) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

    2) karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony),

    3) oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS,

    4) kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego

        pod opieką inną niż rodziców.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl

 

Szczegółowych informacji udziela:

Elżbieta Mądra

Urząd Gminy Maciejowice

tel. (25) 682-57-37 w. 30

 

1. Program Darłowo 2023

3. Karta_kwalifikacyjna_C_KRUS_2023_LATO

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00