Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice

16 marca 2023

15 marca 2023 r. na Sesji Rady Gminy Maciejowice przedstawione zostały oficjalnie wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice. Na terenie gminy Maciejowice w konsultacjach udział wzięło udział 735 Mieszkańców. Za nadaniem statusu miasta na terenie całej gminy Maciejowice było 94,06% osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

W miejscowości Maciejowice za przywróceniem statusu miasta głosowało 97,06% osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Na terenie sołectw gminy Maciejowice z wyłączeniem miejscowości Maciejowice za nadaniem statusu miasta dla Maciejowic głosowało 92,26% osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice, kolejnym krokiem będzie podjęcie przez Radę Gminy Maciejowice uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Maciejowice. Wniosek wraz z uzasadnieniem przedłożony będzie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki przesyła wniosek wraz z opinią w terminie 30 dni do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie o nadaniu statusu miasta dla miejscowości Maciejowice decyduje Rada Ministrów w terminie do 31 lipca.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00