XVI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich

15 czerwca 2009
       13-14 czerwca 2009 r. w Maciejowicach odbył się XVI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI, którego organizatorami jest Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach.
      W br. w konkursie wzięło udział 12 kapel, 8 solistów instrumentalistów, 12 solistów śpiewaków jeden wykonawca grający na instrumentach pasterskich i jedna osoba wykonująca przyśpiewki, którzy spełnili warunki regulaminu.
Komisja konkursowa w składzie: Anna Michalec, Wanda Księżopolska, Remigiusz Mazur- Hanaj wyłoniła zwycięzców i ogłosiła następujące wynik:

W kategorii  kapel  komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę i ZŁOTE BASY kapeli w składzie: Józef Żurowski, Jan Sikorski i Stanisław Kujawiak,
I nagrodę kapela Jana Kani i kapela Jana Kmity,
II nagrodę kapela „Rawianie”, kapela Józefa Szczotki, kapela braci Cicheckich, kapela Mateusza Niwińskiego i kapela Mariana Wiącka,
III nagrodę
kapela Jana Gacy, kapela Stanisława Podsiadłego, kapela Tadeusza Jedynaka i kapela Stanisława Lewandowskiego.

W kategorii solistów instrumentalistów:
I nagrodę i ZŁOTE BASY: Stefanowi Nowaczkowi,
I nagrodę: Stanisławowi Głazowi,
II nagrodę: Zdzisławowi Radzikowskiemu, Jerzemu Drzewieckiemu i Stefanowi Dziubińskiemu,
III nagrodę: Czesławowi Zarzyckiemu, Marianowi Jacakowi i Bronisławowi Bidzie.

W kategorii solistów śpiewaków:
I nagrodę i  ZŁOTE BASY: Marii Pęzik,
I nagrodę: Krystynie Ciesielskiej i Wiesławie Figurze
II nagrodę: Bogusławie Świderek i Stanisławowi Fijałkowskiemu,
III nagrodę:  Barbarze Kietlińskiej, Ninie Nowakowskiej i Piotrowi Makowskiemu.

W kategorii gry na instrumentach pasterskich :
Nagroda: Janowi Cytryniakowi

Nagrodę specjalną za wykonanie przyśpiewek – Marii Siwiec z kapelą

      Ponadto upominki książkowe  ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wydział Kultury otrzymali: Bronisław Bida, Mateusz Niwiński, Bogusława Świderek, Piotr Makowski, Maria Siwiec, Nina Nowakowska, Franciszka Grzęda, Józefa Siwiec i Marianna Rokicka
      Komisja oceniła,  tegoroczny Konkurs bardzo pozytywnie ze względu na poziom  techniki i umuzykalnienia uczestników w każdej kategorii. Pomimo małych trudności ze względu na nie sprzyjającą pogodę konkurs po raz kolejny pokazał piękno muzyki ludowej regionu Mazowsza.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00