XVI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich

15 czerwca 2009
       13-14 czerwca 2009 r. w Maciejowicach odbył się XVI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI, którego organizatorami jest Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach.
      W br. w konkursie wzięło udział 12 kapel, 8 solistów instrumentalistów, 12 solistów śpiewaków jeden wykonawca grający na instrumentach pasterskich i jedna osoba wykonująca przyśpiewki, którzy spełnili warunki regulaminu.
Komisja konkursowa w składzie: Anna Michalec, Wanda Księżopolska, Remigiusz Mazur- Hanaj wyłoniła zwycięzców i ogłosiła następujące wynik:

W kategorii  kapel  komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę i ZŁOTE BASY kapeli w składzie: Józef Żurowski, Jan Sikorski i Stanisław Kujawiak,
I nagrodę kapela Jana Kani i kapela Jana Kmity,
II nagrodę kapela „Rawianie”, kapela Józefa Szczotki, kapela braci Cicheckich, kapela Mateusza Niwińskiego i kapela Mariana Wiącka,
III nagrodę
kapela Jana Gacy, kapela Stanisława Podsiadłego, kapela Tadeusza Jedynaka i kapela Stanisława Lewandowskiego.

W kategorii solistów instrumentalistów:
I nagrodę i ZŁOTE BASY: Stefanowi Nowaczkowi,
I nagrodę: Stanisławowi Głazowi,
II nagrodę: Zdzisławowi Radzikowskiemu, Jerzemu Drzewieckiemu i Stefanowi Dziubińskiemu,
III nagrodę: Czesławowi Zarzyckiemu, Marianowi Jacakowi i Bronisławowi Bidzie.

W kategorii solistów śpiewaków:
I nagrodę i  ZŁOTE BASY: Marii Pęzik,
I nagrodę: Krystynie Ciesielskiej i Wiesławie Figurze
II nagrodę: Bogusławie Świderek i Stanisławowi Fijałkowskiemu,
III nagrodę:  Barbarze Kietlińskiej, Ninie Nowakowskiej i Piotrowi Makowskiemu.

W kategorii gry na instrumentach pasterskich :
Nagroda: Janowi Cytryniakowi

Nagrodę specjalną za wykonanie przyśpiewek – Marii Siwiec z kapelą

      Ponadto upominki książkowe  ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wydział Kultury otrzymali: Bronisław Bida, Mateusz Niwiński, Bogusława Świderek, Piotr Makowski, Maria Siwiec, Nina Nowakowska, Franciszka Grzęda, Józefa Siwiec i Marianna Rokicka
      Komisja oceniła,  tegoroczny Konkurs bardzo pozytywnie ze względu na poziom  techniki i umuzykalnienia uczestników w każdej kategorii. Pomimo małych trudności ze względu na nie sprzyjającą pogodę konkurs po raz kolejny pokazał piękno muzyki ludowej regionu Mazowsza.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00