XVII Sesja Rady Gminy Maciejowice

23 czerwca 2016
W dniu 14 czerwca 2016 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Maciejowice, podczas której Rada jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu gminy za 2015 r. i udzieliła Wójtowi Gminy Maciejowice Panu Sylwestrowi Dymińskiemu absolutorium.
Podczas obrad Rady podjęto również szereg ważnych uchwał dla mieszkańców gminy.
Wśród nich były m.in.:
– uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
•    stawki zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie,
– uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Maciejowice,
– uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w północnej części Gminy Maciejowice – Etap I”,
– uchwała w sprawie wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice.

Wszystkie podjęte w dniu 14 czerwca 2016r.uchwały Rady Gminy zostaną opublikowane na stronie http://bip.maciejowice.pl/ w zakładce Uchwały po zatwierdzeniu przez Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00