XVIII Konkurs Kapel i śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI 2011

8 czerwca 2011
         W dniach 03-04 czerwca odbył się w Maciejowicach XVIII Konkurs Kapel i śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „POWIŚLAKI”.

         Jak co roku impreza organizowana wspólnie przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach zebrała duże grono artystów ludowych, którzy prezentowali się w trzech kategoriach: kapele ludowe, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści.

         Poziom artystyczny tegorocznego konkursu był bardzo wysoki co jednogłośnie przyznało konkursowe jury w składzie: Jan Adamowski, Anna Michalec i Remigiusz Mazur-Hanaj.

 

  

         W tegorocznych „POWIŚLAKACH” udział wzięło 49 wykonawców w tym 14 kapel, 14 solistów instrumentalistów oraz 21 solistów śpiewaków.

 

Komisja konkursowa przyznała Złote Basy oraz nagrody pieniężne następującym wykonawcom:

W kategorii kapele ludowe:
– Złote Basy i I nagrodę kapeli w składzie: Jan Wochniak, Aleksander Krupa i Michał Kapturski.
– Równorzędne I nagrody kapelom: Powiślaki (Stefan Nowaczek, Marian Wiącek, Henryk Kowalczyk), kapeli Józefa i Haliny Szczotków.
– Równorzędne II nagrody: kapeli Stacha z Dzwoli w składzie Stanisław Głaz i Bronisław Rawski, kapeli Zdzisława i Michała Kwapińskich z Radomia, kapeli Mazwoszaki w składzie Zygmunt Parzyszek, Tadeusz Wiącek i Zbigniew Gańko, kapeli braci Cicheckich.
– Równorzędne III nagrody: kapeli z Gdańska w składzie Marek Przewłocki i Justyna Mazurkiewicz, kapeli w składzie Stanisław Kujawiak, Jan Sikorki i Józef Żurowski, kapeli Mateusza i Agnieszki Niwińskich, kapeli w składzie Jan Gaca, Czesław Pańczak i Józef Pańczak, kapeli Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu.
– Wyróżnienia: kapeli w składzie Stanisław Lewandowski i Piotr Sikora, kapeli Rawianie.

W kategorii soliści instrumentaliści:
– Złote Basy i I nagrodę Czesławowi Zarzyckiemu.
– Równorzędne I nagrody: Bronisławowi Bidzie i Marcinowi Drabikowi.
– Równorzędne II nagrody: Jerzemu Drzewieckiemu, Janowi Kimicie i Zbigniewowi Butrynowi.
– Równorzędne III nagrody: Bartoszowi Niedźwieckiemu i Adamowi Mazurkiewiczowi.
– Wyróżnienia: Zdisławowi Radzikowskiemu, Marianowi Jacakowi, Stefanowi Dziubińskiemu i Krzysztofowi Butrynowi.

W kategorii solistów śpiewaków:
– Złote Basy i I nagrodę Janinie Chmiel.
– Równorzędną I nagrodę Mariannie Rokickiej.
– Równorzędną II nagrodę: Barbarze Chmielak, Barbarze Songi, Marii Pęzik i Marii Oracz.
– Równorzędną III nagrodę: Marii Siwiec, Krystynie Ciesielskiej, Bogusławie Świderek i Sabinie Włoderczyk.
– Wyróżnienia: Barbarze Kitlińskiej, Zofii Jachim, Mariannie Król i Zofii Wydro.

 

         Również tancerzom wyróżniającym się pięknym, tradycyjnym stylem tańca ludowego zostały wręczone zestawy upominków ufundowane przez Urząd Miasta w Siedlcach i Muzeum Regionalne w Siedlcach.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00