XXVII Rajd Kościuszkowski

3 października 2011

         W dniach 30 września- 1 października odbył się XXVII Rajd Kościuszkowski. Ponad 400 uczestników tegorocznego Rajdu wzięło udział w tradycyjnym przemarszu dwoma trasami rajdowymi. Trasą I od Kortnicy do
Podzamcza szlakiem wojsk polskich wyruszyło 9 grup rajdowych oraz trasą II od Pawłowic w kierunku na Oronne szlakiem wojsk rosyjskich wyruszyło również 9 grup rajdowych.

         Uroczystości główne odbyły się w dniu 30 września. O godz. 17:00 młodzież rajdowa wraz z Gośćmi przybyłymi na uroczystości uczestniczyli we Mszy Św. w intencji Ojczyzny odprawionej przez Ks. Stanisława Marczuka, Ks. Jarosława Juszczyńskiego i Ks. Piotra Kardasa oraz Ks. Aleksandra Kucharczuka.

         Po Mszy w parku na maciejowickim rynku, uroczystym Apelem Poległych, salwą honorową oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki uczczono 217 rocznicę Bitwy Maciejowickiej. W części oficjalnej głos zabrał Pan Wójt Sylwester Dymiński, który w swym wystąpieniu powitał wszystkich zgromadzonych podkreślając, że to właśnie „suma naszych dokonań, postaw i czynów tworzy historię naszej gminy”.
Następnie głos zabrali Pan Czesław Mroczek Wiceminister Obrony Narodowej, Pani Poseł Stanisława Prządka, Pan Poseł Bogusław Kowalski, Pani Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu oraz Pan Ryszard Smolarek Prezes Zarządu Powiatowego PSL.
         Wszyscy zabierający głos w swoich wystąpieniach podnieśli potrzebę kultywowania tradycji patriotycznej z szacunkiem i uznaniem odnosząc się do takich uroczystości jakie dziś przeżywamy. Wiele ciepłych słów padło pod adresem młodzieży, uczestników Rajdu Kościuszkowskiego.         W Uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Parlamentarzyści Pani Stanisława Prządka i Pan Bogusław Kowalski, Pan Czesław Mroczek Wiceminister Obrony Narodowej, Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Roman Jaworski oraz Pani Agnieszka Grudziąż, Pani Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Andrzej Silny Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach, ks. kan. Edmund Szarek Dziekan Dekanatu Łaskarzewskiego, Pan Wasilij Czernik Radca Ministra Ambasady Białorusi w Warszawie, Pani Marzena Pracz Dyrektor GDDKiA, Pan Piotr Szpunar Dyrektor Departamentu NBP, Pan Henryk Cichecki Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A., Delegacje wojska Polskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego – Pan Marek Chciałowski Starosta, Pan Stefan Gora Wicestarosta, Pan Jerzy Piesio Sekretarz, Radni Powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych i pozostałych jednostek starostwa powiatowego, władze samorządowe ościennych miast i gmin, księża, przedstawiciele partii politycznych: Pan Ryszard Smolarek Prezes Zarządu Powiatowego PSL oraz Pan Grzegorz Woźniak Przewodniczący Zarządu Powiatowego PIS, Pan Janusz Witak ze Stowarzyszenia Polska-Wschód, Pan Zbigniew Winiarek komendant Hufca „Orłów” ZHP w Garwolinie, Pan dr Marek Krześniak Prezes Towarzystwa Miłośników Maciejowic, Pan Rajmund Mączyński przedstawiciel Elektrowni Kozienice, Pani Marianna Oleksiak sołtys Maciejowic, radni gminy Maciejowice oraz mieszkańcy Maciejowic i gminy Maciejowice.

         Po apelu poległych ponad 40 delegacji złożyło wieńce i kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki Naczelnika Insurekcji. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra
Wojskowa Garnizonu Dęblin oraz gwiazda wieczoru zespół „Bajer Full”.
        W tym samym czasie w szkole podstawowej w Maciejowicach odbył się konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce. Dodatkową atrakcją XXVII Rajdu Kościuszkowskiego była wystawa fotograficzna Pana Stefana Dmochowskiego pt. „Wokół Kościuszki 2006- 2011” zorganizowana w Muzeum T. Kościuszki.

  


         W konkursie wiedzy o T. Kościuszce i jego epoce w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wygrała Paulina Rączka z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach, II miejsce zajęła Kamila Wiącek z Publicznego Gimnazjum w Maciejowic, III miejsce Mateusz Przygoda z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, zaś w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Dawid Tobiasz uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, II miejsce Marek Gromadzki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie, III miejsce Natalia Zalska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.
         Zwycięzcom konkursu nagrody wręczyli: Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice, Pan Henryk Cichecki Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. oraz Pan Ryszard Smolarek Prezes PSL.
         W rywalizacji o tytuł najlepszej grupy rajdowej I miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte z Garwolina. Kolejne miejsca zajęły grypy z 122 Drużyna Harcerska z Zespołu Szkół nr 1 z Łaskarzewa oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Kobyłki. Nagrody wręczył Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice w trakcie Sympozjum Kościuszkowskiego, które odbyło się w dniu 1.10.2011r..

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00