Zakończona została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraski Dolne

3 października 2022

W 2022 roku w ramach środków pochodzących z dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022, zrealizowana została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraski Dolne, obejmująca 7 szt. nowych słupów wraz z lampami i osprzętem elektrycznym.

Całkowita wartość inwestycji:                39.729,34 zł
Dofinansowanie z MIAS 2022:              10.000,00 zł

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00