Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

10 lutego 2009
      W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 351.510,97 PLN, część tej dotacji  w wysokości 230.746,78 PLN przeznacza na realizację określonych usług na terenie Gminy Maciejowice.

Szczegóły w załączniku

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00