Zaproszenie na gminną konferencję "Narkotyki i dopalacze – zjawisko, zagrożenie, profilaktyka

7 maja 2013
            Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza i Fundacja Pedagogium działająca przy Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
zapraszają
na gminną konferencję:

Narkotyki i dopalacze – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka.


Program konferencji:


 I. Etiologia rozwoju problemów narkotykowych i dopalaczowych w Polsce.
II. Podaż nowych narkotyków – trendy i zagrożenia.
III. Przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w świetle
współczesnych teorii psychologicznych i pedagogicznych. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne.
IV. Wpływ narkotyków i dopalaczy na zdrowie i zachowania człowieka –
kluczowe zaburzenia.
V. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Zasady
postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków i dopalaczy
VI. Propozycje rozwiązań profilaktycznych na poziomie szkoły.


Konferencja odbędzie się 15 maja 2013 roku w godzinach 14.30 – 17.00    w sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach
(wejście od strony Gimnazjum).


Patronat honorowy: Poseł RP Pan Grzegorz Woźniak
 i Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński.


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00