Zaproszenie na konsultacje-warsztaty 10.10.2016 r.

11 lutego 2019

     

Szanowni Mieszkańcy

zapraszamy na konsultacje społeczne

dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji gminy Maciejowice i określenia projektów rewitalizacyjnych.

 

Spotkanie warsztatowe odbędzie się

 

w dniu 10 października 2016 r.

 

w Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach

 

o godzinie 18.00

 

Jeżeli chcecie mieć wpływ na swoją gminę – przyjdźcie i podzielcie się z nami Waszymi pomysłami.

 

Ponadto wszelkie opinie, uwagi i pomysły będą przyjmowane z wykorzystaniem: formularza konsultacyjnego i wzoru karty projektu które można pobrać klikając w odnośniki poniżej:

KARTA PROJEKTU

FORMULARZ KONSULTACYJNY

lub pobrać w biurze Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych zlokalizowanym w Ratuszu (wejście jak do USC).

Wypełnione karty i formularze można złożyć w formie elektronicznej na adres b.rulak@maciejowice.eu (w tytule e-maila proszę wpisać Rewitalizacja) lub złożyć osobiście w Sekretariacie UG lub w biurze Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych.  zlokalizowanym w Ratuszu (wejście jak do USC).

 


Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00