Zarządzenie Nr 50 /2015 Wójta Gminy Maciejowice

11 sierpnia 2015

Zarządzenie Nr 50 /2015

Wójta Gminy Maciejowice

z dnia 10 sierpnia 2015 roku.

w sprawie zmiany czasu pracy na okres upałów.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) Wójt Gminy Maciejowice zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na okres upałów zmianę w czasie pracy dla pracowników samorządowych, do odwołania.

§ 2

Urząd Gminy funkcjonować będzie od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Kasa Urzędu będzie czynna w godzinach 7.00 – 14.00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2015r..

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00