ZAWIADOMIENIE

24 marca 2011
Maciejowice, dn. 24.03.2011r.

RI.271.1.5.2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę używanej koparko-ładowarki kołowej dla potrzeb Gminy Maciejowice

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli:
1. TOMPOL Maszyny Budowlane, Al. Spółdz. Pracy Filia Elizówka, 20-147 Lublin – 215.250,00 zł
2. ANMAR plus Sp. z o.o. ul. Biecka 23 A, Gorlice – 172.200,00 zł
3. Komatsu Poland Sp. z o.o., Trakt Brzeski 72, Sulejówek –  237.390,00 zł
4. HANDEL Art. Spożywczo-Przemysłowymi Zofia Bebłowska ul. Supska 9, Przytuły – 142.680,00 zł.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucam ofertę Firmy HANDEL Art. Spożywczo-Przemysłowymi Zofia Bebłowska ul. Supska 9,  Przytuły, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: licznik maszyny nie posiadał nienaruszonych plomb.
           Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  unieważniam postępowanie przetargowe ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dyminski

Otrzymują:
1. TOMPOL Maszyny Budowlane,
    Al. Spółdz. Pracy Filia Elizówka
    20-147 Lublin
2.  ANMAR plus Sp. z o.o.
    ul. Biecka 23, Gorlice
3. Komatsu Poland Sp. z o.o.
   Trakt Brzeski 72, Sulejówek
4. HANDEL Art. Spożywczo-Przemysłowymi
    Zofia Bebłowska ul. Supska 9, 18-423 Przytuły
5. a/a

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00