ZAWIADOMIENIE

12 listopada 2015

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY MACIEJOWICE

z dnia 12.11.2015 r.

 

o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maciejowice

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i art. 39, 40, 41 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się
z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maciejowice

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Maciejowice jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Maciejowice sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Maciejowice, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionego dokumentu w terminie  od dnia 12.11.2015 do dnia 03.12.2015 r.:

1.       w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, w godz. 7:00-15:00,

2.       na stronie internetowej Urzędu Gminy w Maciejowicach w Biuletynie Informacji Publicznej,
http://bip.maciejowice.pl   

 

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni, tj.  do  dnia 03.12.2015 r.:

  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

  ustnie do protokołu w ww. siedzibie

  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail b.rulak@maciejowice.eu  

  organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Maciejowice

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi lub wnioski  złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Załączniki do zawiadomienia:

 

1. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maciejowice

2. Formularz uwag i wniosków

                                                               

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00