Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 sierpnia 2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Dotyczy:  postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000  euro na pełnienie funkcji Informatyka w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”

Zamawiający – Gmina Maciejowice informuje, iż w w/w konkursie ofert wybrana została: oferta nr 3,  złożona przez Pana Mariusza Zarębę, Ul. Prądzyńskiego 43, 08-103 Nowe Iganie, na kwotę 1 200,00 zł/m-c (brutto).

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała według kryterium cena – 100% – 100 pkt oraz spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert cenowych z dnia 20.07.2012 r. 
Zamawiający informacją z dnia 31.07.2012 r. dokonał modyfikacji zaproszenia do składania ofert cenowych w zakresie zmiany terminu składania ofert tj.: wydłużono termin składania ofert do 03.08.2012 r. (z 31.07.2012 r.).
Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty następujących podmiotów:

 

Lp

Nazwa Oferenta

Proponowana cena brutto/m-c (uwzględniająca koszt pracodawcy, jeżeli taki występuje)

Liczba punktów

1

Andrzej Krasnodębski
ul. Skrzyneckiego 71; 08-110 Siedlce

1 500,00 zł.

80

2

SONET 3 Janusz Olek
20-082 Lublin;
Ul. Świętoduska 16

4 305,00 zł.

28

3

Mariusz Zaręba
Ul. Prądzyńskiego 43;
08-103 Nowe Iganie

1 200,00 zł.

100


 Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt pn. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MACIEJOWICE”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00