Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 października 2011

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

Maciejowice, dnia 04.10.2011r.

RI.271.20.1.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Odbudowę drogi zniszczonej wskutek powodzi w miejscowości Domaszew”.

 

Zamawiający – Gmina Maciejowice na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu przetargowym wybrana została: oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMOS” Sp. z o.o.                       ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska za cenę: 180 443,46 zł. brutto.

Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała według kryterium cena – 100% –

100 pkt , jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty następujących firm:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów

1

Zakład Projektowo-Usługowy

„ZNAK” Stanisław Wawrzak

Spółka Jawna

ul. Żeromskiego 5/1, 26-700 Zwoleń

 

250 827,75 zł.

 

71

2

„PAROL” Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jerzy Parol

Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin

 

182 519,70 zł.

 

98

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska

 

180 443,46 zł.

 

100

 

Działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po dniu 6 października 2011 r.


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00