Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 czerwca 2012

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Maciejowice, dnia  27.06.2012 r.

RI.341.12.7.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Modernizację obiektów sportowych w miejscowości Samogoszcz”.

 

W związku z powtórzeniem czynności badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n.: "Modernizacja obiektów sportowych w miejscowości Samogoszcz”, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż wybrana została oferta złożona przez: Firmę Handlowo-Usługową DRZEWIARZ, Sławomir Cichecki, Ksawerynów 21, 08-450 Łaskarzew za cenę: 898 293,48 zł brutto.

Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała według kryterium cena – 100% –

100 pkt , jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy wyklucza oferty firm:

1. „ZIEL – BUD” Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa,
2. STARBUD Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 3A, 73-110 Stargard Szczeciński,
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17,
4. TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa,

5. ROMINES Sp. z o.o., ul. Wileńska 37/39, 03-414 Warszawa.

 

Powyżej wymienieni uczestnicy postępowania nie przesłali w wymaganym terminie tj. do dnia 15.06.2012r zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium.

 

Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po dniu 09.07.2012r. od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


     Wójt Gminy Maciejowice
                   /-/ Sylwester Dymiński


Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Załącznik do pisma nr RI.341.12.7.2012 z dnia 27.06.2012r. –  
         streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00