Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 listopada 2012

Maciejowice, dn. 08.11.2012 r.

RI 271.R.6.2012

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wójt Gminy Maciejowice informuje,  że w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej  14 000 EURO, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice- etap IV” dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:  F.H.U. ROBBUD-TRANS Robert Kępka, Krzywda 2, 08-450 Łaskarzew

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego Wykonawcy spełniała wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i zawierała najniższą cenę tj.:
– cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 4,37 zł/ m2
– całkowita wartość zamówienia (brutto): 22 807,03 zł

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

1.  PHUP „EURO-GAZ” Sp. j., Zagórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
– cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 5,83 zł/ m2
– całkowita wartość zamówienia (brutto): 30 426,77 zł
2.  Eko-Radomsko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5b, 97-500 Radomsko,
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 10,64 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 55 530,16 zł
3.  EKO-ZYSK 1 Sp. z o.o., Nowy Modlin 45, 05-180 Pomiechówek,
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 10,15 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 52 972,85 zł
4. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 6,91 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 36 063,29 zł
5. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 5,53 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 28 861,07 zł
6. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hoffman, ul. Arkuszowa65/43,                     01-934 Warszawa oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 6,70 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 34 967,30 zł
7. RAMID- Mirosław Dec, ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 5,94 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 31 000,86 zł
8. INWESTBUD Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 124A, 02-968 Warszawa 
oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 5,39 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 28 130,41 zł
9. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – cena utylizacji płyt azbestowo-cementowych (brutto): 5,16 zł/ m2
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 26 930,04 zł
10. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT,               ul. Żurawia 24 m. 7, 00-515 Warszawa oferująca wykonanie zamówienia za cenę:
  – całkowita wartość zamówienia (brutto): 32 128,16 zł

Umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia fax.

Wójt Gminy
        /-/
Sylwester Dymiński

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00