Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 września 2011
Maciejowice, dn. 22.09.2011r.

RI.271.21.1.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zatrudnienie głównego opiekuna projektu oraz szkolnych opiekunów projektu dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamawiający – Gmina Maciejowice na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww postępowaniu przetargowym wybrane zostały oferty złożone przez poniżej wymienionych Wykonawców.
Oferty uzyskały według kryterium cena – 100% -100 pkt, są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz
spełniają warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Numer oferty

Nazwa zadania

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów

1.       

Zatrudnienie głównego opiekuna projektu. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 120 godzin

Waldemar Krawiec, ul. Piotra Wysockiego 16/24, 03-388 Warszawa

24.300,00 zł

100

2.

 Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 60 godzin.

Maria Szczęśniak, Górzno 126, 08-404 Górzno

11.000,00 zł

100

3.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Łąkach, Łąki 78, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.

Maria Owczarczyk, Piaski 8, 08-404 Górzno

5.000,00 zł

100

4.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Samorządkach, Samorządki 44a, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.

Ewa Włodarczyk, Romanówka 24/4, 08-400 Garwolin

5.000,00 zł

100

5.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 28 godzin.

Mirosław Mętrak, ul. Spacerowa 11, 08-400 Garwolin

7.000,00 zł

100

6.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Górznie, Górzno 109,

08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 56 godzin.

Renata Gałązka, ul. Parkowa 11, 08-400 Garwolin

10.000,00 zł

100

7.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 56 godzin.

Renata Balkiewicz, ul. Sobieskiego 15, 08-400 Garwolin

6.000,00 zł

100

8.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, Antoniówka Świerżowska 43, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 12 godzin.

Danuta Tobiasz, Pogorzelec 20, 08-480 Maciejowice

4.000,00 zł

100

9.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 40 godzin.

Jacek Poczek, ul. Piramowicza 1/1, 08-480 Maciejowice

10.000,00 zł

100

10.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Oronnem, Oronne 105, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie:

12 godzin.

Maria Wanda Pielak, Oronne 8a, 08-480 Maciejowice

4.000,00 zł

100

11.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 36 godzin.

Mariola Lucyna Jakubczak, ul. Przewozińska 4, 08-480 Maciejowice

9.000,00 zł

100

12.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 40 godzin.

Andrzej Nakonieczny, ul. Spokojna 21, 08-480 Maciejowice

10.000,00 zł

100

13.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny.

Zofia Marianna Bąk, Podłęż, 08-480 Maciejowice

6.000,00 zł

100

14.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 84 godziny.

Hanna Gajowniczek, ul. Wojska Polskiego 39, 04-440 Pilawa

18.000,00 zł

100

15.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 36 godzin.

Marzena Maria Michałowska,

ul. Janusza Korczaka 34, 08-400 Garwolin

9.000,00 zł

100

16.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie:

24 godziny.

Tadeusz Pacek, ul. 3 Maja 83, Gocław, 08-440 Pilawa

6.000,00 zł

100

17.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Puznówce, Puznówka 136, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie:

24 godziny.

Katarzyna Wyskwar, ul. Sikorskiego 76, 08-400 Garwolin

6.000,00 zł

100

18.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 60 godzin.

Elżbieta Gniadek, Aleja Wyzwolenia 14, 08-440 Pilawa

15.000,00 zł

100

19.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 48 godzin.

Andrzej Siekierkowski, ul. Wspólna 4, 08-440 Pilawa

12.000,00 zł

100

20.

Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Sokole, Sokół, 08-460 Sobolew. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.

Dorota Wiśnicka, Sokół 3, 08-460 Sobolew

5.000,00 zł

100

 Działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po 26.09.2011 r.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00