Zawiadomienie o wyborze oferty

12 marca 2013

                                                  

                                                                         Maciejowice, 11.03.2013 r.

Gmina Maciejowice                                                            

Ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

tel./fax (25) 682-57-37

NIP: 8262066487

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na przeprowadzenie szkoleń dla 30 osób-Beneficjentów Ostatecznych projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz zapewnienie im usługi eHelpDesk – czyli wsparcia technicznego w okresie 2 miesięcy

w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – Zapytanie ofertowe nr PO IG 2013/1

 

Zamawiający – Gmina Maciejowice informuje, iż w w/w konkursie ofert wybrana została: oferta nr 2., złożona przez Suport&Development Center Grzegorz Król, 21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 6 A, za kwotę 6 930,00 zł (brutto).

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała według kryterium cena – 100% – 100 pkt oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym POIG 2013/1.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 5 ofert.

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

Wartość netto (brutto) oferty

 

 

Liczba punktów 

 

1

 

 

Krajowe Centrum Edukacyjne s.c., Aleja Stanów Zjednoczonych 51, lok. 518, 04-028 Warszawa

 

 

10 662,60   

 

 

64,99

 

 

2

 

 

Suport&Development Center Grzegorz Król, 21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 6 A

 

 

 6 930,00   

 

 

100,00

 

 

3

 

 

Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

 

 

10 920,00   

 

 

63,46

 

 

4

 

 

SILERS-Błaszczykowski Adrian, ul. Mickiewicza 2 lok 5, 08-400 Garwolin

 

 

    7 727,97   

 

 

89,67

 

 

5

 

 

Euro Info Group sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

 

 

    9 825,00   

 

 

70,53

 

 

 

 

                                                                                              Z-ca Wójta 

                                                                               /-/ Ryszard Brodziak

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00