ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

27 listopada 2023

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

Organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl

we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Termin zimowiska: od 20.01.2024 r. do 26.01.2024 r.

Miejsce: Biały Dunajec

Koszt (dla dzieci rolników): 500 zł

 

Zapisy przyjmuje:

Elżbieta Mądra

Urząd Gminy Maciejowice

tel. (25) 629-90-54

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1400,00 zł, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyniesie 900,00 zł. Organizator jest w trakcie ubiegania się o  dofinansowanie wypoczynku przez FSUSR. Do czasu wydania decyzji o dofinansowaniu przez FSUSR  prowadzona jest wstępna rekrutacja.

Dopłata rodziców 500,00 zł.

Organizator zapewnia kompleksową organizację zimowiska – transport (z Maciejowic), zakwaterowanie

i wyżywienie, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. Data urodzenia dziecka – od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2019 r.
  2. Co najmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

  1. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

    1) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

    2) karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony),

    3) oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS,

    4) kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego

        pod opieką inną niż rodziców.

 

Załączniki:

1. Oferta_ZIMOWISKO_dla_dzieci_rolników_2024

2. Informacje_dla_Rodziców_KRUS_2024_ZIMA

3. Regulamin_uczestnika_wypoczynku

4. Karta_kwalifikacyjna_STOW_KRUS_2024_ZIMA

7. Oświadczenie_ inne nazwisko dziecka i rodzica.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00