ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

22 listopada 2022

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

Organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą: Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl

we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Termin zimowiska: 18.02.2023 r. – 24.02.2023 r.

Miejsce : Biały Dunajec k/Zakopanego

Koszt (dla dzieci rolników): 450 zł

 

Zapisy przyjmuje (do 9 grudnia 2022 r.):

Elżbieta Mądra

Urząd Gminy Maciejowice

tel. (25) 682-57-37 w. 30

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzimy wstępną rekrutację – ostateczna decyzja o ilości miejsc zostanie przekazana po zatwierdzeniu oferty organizatora przez FSUSR.

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1350,00 zł, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 900,00 zł.

Dopłata rodziców 450,00 zł.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. Data urodzenia dziecka – od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2018 r. (wiek do 16 lat)
  2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS  (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania wyjazdu.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska.

  1. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

1) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

2) karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony),

3) oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS,

4) kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców.

Załączniki do pobrania:

1. Oferta_ZIMOWISKO_dla_dzieci_rolników_2023 T6

2. Informacje_dla_Rodziców_KRUS_2023_ZIMA

3. Karta_kwalifikacyjna_STOW_KRUS_2023_ZIMA

4. Oświadczenie_ inne nazwisko dziecka i rodzica

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00