OBWIESZCZENIE w sprawie PSZOK

25 września 2020

Maciejowice, dnia 24 września 2020

RI.7031.PŚ.10.2020

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że zbiórka odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miesiącach październik i listopad zostaje odwołana.

Powyższa decyzja spowodowana jest drastycznym wzrostem ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w stosunku do lat poprzednich.

Apeluje więc do mieszkańców gminy Maciejowice o podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

  • unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu  i kompostowania;
  • kupowanie produktów zapakowanych w minimalna ilość opakowań;
  • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
  • zminimalizowanie używania jednorazowych toreb i opakowań foliowych;
  • wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy;
  • stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności;
  • kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych.

Zapobieganie powstawania odpadów oraz segregowanie już powstałych odpadów pozwoli dbać o nasze środowisko naturalne oraz uniknąć podnoszenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pamiętajmy stan środowiska oraz wysokość stawek są zależne także od rzetelności i uczciwości każdego mieszkańca.

   W Ó J T        

/-/ Tomasz Kiwatkowski

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00