Bezpłatne szkolenie„Opłaty za korzystanie ze środowiska”

27 października 2023

Szanowni Państwo,

Przekazuję informację o jednodniowym bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność wymagającą pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe, bezpłatne dot. opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) i baza BDO, organizowanym przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Termin i miejsce:

24.11.2023 r.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce;

Tematyka szkolenia:

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) i baza BDO.

Szkolenie jest bezpłatne!

Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: [email protected] podpisanej (podpisem elektronicznym lub odręcznie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (prosimy o zaznaczenie jednego, wybranego terminu szkolenia).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Program szkolenia:

 • 10:05–10:10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do programu szkolenia.
 • 10:10–10:50 Opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
 • 10:50–11:05 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 11:05–11:50 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – opłata produktowa.
 • 11:50–12:00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 12:00–12:10 Przerwa kawowa.
 • 12:10–12:35 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.
 • 12:35–13:00 Opłata za składowanie/magazynowanie odpadów.
 • 13:00–13:10 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 13:10–13:50 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO).
 • 13:50–14:00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Dodatkowe informacje:

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzielają pracownicy Biura Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych: Justyna Król, tel. 22 59 79 703, Łukasz Krzosek, tel. 22 59 79 164, Agnieszka Kwiatkowska, tel. 22 59 79 263, Malwina Rozner-Duda, tel. 22 59 79 292.

Załączniki:

 1. karta_zgloszenia na szkolenie
 2. Bezplatne szkolenie plakat
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00