Granty PPGR – Zaproszenie na podpisanie umów i przekazanie sprzętu

15 października 2022

W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Maciejowice otrzymała środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.  

W ramach projektu zakupiono 61 szt. laptopów oraz 8 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Office. Zakupiony sprzęt został objęty ubezpieczeniem.  

Realizowany projekt ma na celu wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Komputery, które zostały zakupione przez Gminę Maciejowice, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). 

Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko na lekcjach w trybie nauczania zdalnego, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. 

ZAPRASZAMY wszystkich Wnioskodawców, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane do podpisania umów o nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego w dniu 17 października w siedzibie UG w Maciejowicach w godz.9.00-12.00 (gabinet Z-cy Wójta) oraz w godz. 14.00 – 15.30 w Sali Muzeum im. T. Kościuszki w Maciejowicach. W celu podpisania umowy musi zgłosić się: Rodzic który składał wniosek lub pełnoletni uczeń wraz: dowodem osobistym i nr PESEL dziecka.  

Przekazanie sprzętu komputerowego odbędzie się w dniu 17 października b.r. w sali Muzeum im. T. Kościuszki w Maciejowicach o godz. 15.30.  

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z treścią Umowy i załączników. 

Laptop_umowa przekazania_PPGR_ost

Stacjonarny_umowa przekazania_PPGR_ost

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00