Informacja dotycząca pomocy dla uchodźców

4 marca 2022

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Maciejowice,

Dziękuję Wam za zaangażowanie i pomoc dla osób z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Cieszę się i doceniam to, że w tym trudnym dla Nas Wszystkich czasie potrafimy się zjednoczyć i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuję za zorganizowane na terenie gminy zbiórki i aktywny wolontariat, który wspólnie prowadzimy. Jednocząc się,  możemy więcej.

Chcę poinformować też, o tym byśmy nie zapominali zgłosić pobytu osób do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na całodobową infolinię 987. Wojewoda Mazowiecki jest odpowiedzialny za przydział miejsc pobytu dla uchodźców. Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do współdziałania w zarzadzaniu kryzysowym z Wojewodą, jako organem koordynującym działania. My jako Samorząd zobowiązani jesteśmy działać zgodnie z wytycznymi Wojewody. Odniosę się też do możliwości utworzenia miejsc pobytu dla uchodźców w budynkach po byłych szkołach w Antoniówce Świerżowskiej i Oronnem. Miejsca te nie zostały wskazane i zatwierdzone decyzją Wojewody jako punkty pobytu dla uchodźców. Na podstawie ustaleń i zadeklarowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego możliwości zorganizowania miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, a także wsparcia psychologicznego i pomocy socjalnej Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego utworzyło bazę dostępnych i możliwych do uruchomienia miejsc zakwaterowania oraz podmiotów, które mogą realizować świadczenia. W oparciu o zebrane informacje i w miarę dynamicznie zmieniającej się sytuacji Wojewoda Mazowiecki, na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydaje m.in. jednostkom samorządowym polecenia zorganizowania konkretnych miejsc zakwaterowania lub określonych świadczeń finansowanych środkami pochodzącymi z uruchomionej na ten cel przez Radę Ministrów rezerwy ogólnej, której dysponentami są wojewodowie. Dlatego też nie mamy możliwości i środków,  by przekształcić i zaadoptować te miejsca jako punkty pobytu długoczasowego dla obywateli Ukrainy.  Wszelkie informacje, które pojawiają się wśród lokalnej społeczności o możliwości powstania tych punktów są sprzeczne z decyzjami i wytycznymi Wojewody Mazowieckiego.  Skupmy się na tym, by pomóc potrzebującym w jak największym zakresie, ale też w miarę możliwości i posiadanych środków.

Zachęcam do śledzenia strony internetowej Urzędu Gminy maciejowice.pl, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące organizowanej pomocy dla uchodźców z Ukrainy, aktualizowane o kolejne wytyczne Wojewody Mazowieckiego.

 

WÓJT GMINY

/-/ Tomasz Kwiatkowski

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00