OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/14

29 maja 2014

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/14
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1494 ze późn. zm.)

WÓJT GMINY MACIEJOWICE

ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Inwestycyjnego

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę
Liczba lub wymiar etatu: 1

I.        Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:

1.       niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)      co najmniej 3 letni staż pracy,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      wykształcenie wyższe prawnicze lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa,

8)      znajomość i umiejętność zastosowania przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami, KPA wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw,

9)      biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office, środowisko Windows),

2.      dodatkowe:

1)      doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,

2)      umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,

3)      samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

4)      posiadanie prawa jazdy,

5)      umiejętność planowania niezbędnych działań w kierunku poprawy rozwoju gospodarczego gminy,

6)      posiadanie uprawnień budowlanych.

II.                 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1.      Kierowanie pracą Referatu Inwestycyjnego oraz stanowiska ds. funduszy unijnych.

2.      Przygotowywanie projektów wariantowych rozwiązań rozwoju Gminy w zakresie wodociągowania, gazyfikacji, telefonizacji, inwestycji oświatowych, budowy i modernizacji dróg, elektryfikacji oświetlenia ulicznego i innych inwestycji gminnych.

3.      Nadzór nad prowadzeniem spraw zagospodarowania przestrzennego gminy,

4.      Nadzór nad komunalizacją mienia oraz gospodarowanie tym mieniem,

5.      Nadzór nad prowadzeniem inwestycji gminnych,

6.      Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.

7.      Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką odpadami oraz spraw wynikających z prawa wodnego,

8.      Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki gruntami i geodezji

III.               Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)      kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do ogłoszenia,

3)      list motywacyjny – propozycja pracy w Referacie Inwestycyjnym,

4)      kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),

5)      kserokopie świadectw pracy,

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

8)      oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168)

9)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,

10)  ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 13 czerwca 2014r. do godz. 15:00

·        osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, Rynek 7

·        za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Maciejowicach,
 Rynek 7,
 08-480 Maciejowice
z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Inwestycyjnego”.

O terminie doręczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maciejowicach (bip.maciejowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Maciejowice, dnia 29.05.2014r.

 

Kwestionariusz osobowy

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00