OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/14

9 czerwca 2014

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/14
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1494 ze późn. zm.)

 

WÓJT GMINY MACIEJOWICE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę
Liczba lub wymiar etatu: 1

 

I.       Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:

1.       niezbędne:

a.       obywatelstwo polskie,

b.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e.       nieposzlakowana opinia,

f.        znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o  samorządzie gminnym,  Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

g.       umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

h.       wykształcenie:

·        średnie techniczne (z doświadczeniem)– geodezja, budownictwo, planowanie przestrzenne,

·        wyższe geodezja, budownictwo, planowanie przestrzenne,

i.         biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office, środowisko Windows),

2.      dodatkowe:

a.       umiejętność pracy w zespole,

b.      umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,

c.       samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

d.      posiadanie prawa jazdy,

e.       posiadanie uprawnień budowlanych.

 

II.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1.      Przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.      Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

3.      Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

4.      Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach zmian przeznaczenia terenów, bądź wybranych nieruchomości gruntowych.

5.      Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.      Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji w tym zakresie.

7.      Prowadzenie inwestycji gminnych – koordynacja działań inwestycyjno – remontowych na terenie gminy.

8.      Kontrola eksploatacji urządzeń i obiektów wybudowanych przez gminę.

9.      Uczestnictwo w odbiorach robót, weryfikacja kosztorysów powykonawczych oraz rozliczanie inwestycji i remontów.

 

III.             Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)      kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do ogłoszenia,

3)      list motywacyjny,

4)      kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),

5)      kserokopie świadectw pracy,

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

8)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,

9)      ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia: 20 czerwca 2014 roku  do godz. 15:00.

·        osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, Rynek 7

·        za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Maciejowicach,
 Rynek 7,
 08-480 Maciejowice
z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej”.

 

O terminie doręczenia przesyłki decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maciejowicach (bip.maciejowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Maciejowicach.

 

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

 

Maciejowice, dnia 09 czerwca 2014r.

Kwestionariusz osobowy

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00