Ogłoszenie o naborze

6 grudnia 2011

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko d.s. promocji i marketingu

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1

1.    Opis stanowiska pracy:

1.zakres wykonywanych zadań na stanowisku – ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

a. promowanie potencjału społecznego, kulturalnego, sportowego i turystycznego gminy Maciejowice poprzez inicjowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,

b. promowanie dokonań twórców, artystów i zespołów ludowych oraz artystycznych osiągnięć i dorobku kulturalnego gminy Maciejowice,

c. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych ukazujących dorobek kulturalny i sportowy gminy i jej walory za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz publikacji i wydawnictw,

d. opracowywanie wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej,

e. nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw służących rozwojowi kulturalnemu gminy,

f. organizacja zajęć praktycznych, zajęć dydaktycznych, wykładów, konferencji, szkoleń, itp., w celu upowszechniania kultury i  sportu oraz rozwijania zainteresowań lokalnej społeczności,

h. bieżące redagowanie strony internetowej GOK,

i. redagowanie gazetki lokalnej,

2. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe, preferowana specjalność: marketing

2. znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy                o dostępie do informacji publicznej,

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. promocji i marketingu,

4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

5. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

       a) kreatywność, komunikatywność,

       b) samodzielność, odpowiedzialność,

       c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

       d) wysoka kultura osobista.

 

    4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
  3. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

      4.   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat jest w ich posiadaniu),
  3. oświadczenie o niekaralności,
  4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska ds. promocji i marketingu,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 23 grudnia 2011 roku do godz. 1600.

– osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach, Rynek 2

– za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, Rynek 2,

  08-480 Maciejowice

Aplikacje, które wpłyną do GOK  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie.

Uwaga:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Maciejowicach (bip.maciejowice.pl).

 

Maciejowice, dnia 06.12.2011 r.

                                                                                 Dyrektor

                                                                         /-/ Monika Rosłaniec

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00