Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

3 listopada 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 § 3 ustawy w z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

 

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00