Rozeznanie rynku – Asystent/-ka Koordynatora projektu

15 listopada 2011

              W związku z realizacją przez Gminę Maciejowice projektu „Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej (cena brutto obejmująca również koszt pracodawcy, jeżeli taki występuje) na pełnienie funkcji Asystenta/-ki Koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje w załączniku (pobierz)

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00