Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zapytanie ofertowe nr POIG 2012/2

14 sierpnia 2012

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Maciejowice, 13.08.2012 r.

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

tel. 25 682 57 37

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr POIG 2012/2

Działanie 6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu

W związku z realizacją przez Gminę Maciejowice projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych. 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

        Opracowanie ulotki – szt. 1

        Wydruk ulotek – szt. 1 500

        Opracowanie plakatu – szt. 1

        Wydruk plakatów – szt. 100

        Opracowanie folderu – szt. 1

        Wydruk folderów – szt. 300

        Opracowanie baneru – szt. 1

        Wydruk baneru – szt. 1

Wymogi co do ulotek:

1.      Format – składany A4 do DL (łamany na 3 części)

2.      Dwustronna

3.      Papier błyszczący, kreda

4.      Gramatura – 250 albo 300 g

5.      W pełnym kolorze/4+4 (obustronnie)

6.      Na ulotkach muszą się znaleźć:

        Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG

        Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”

        Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem

        Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego

        Logo zamawiającego

Wymogi co do plakatów:

1.      Format A2 (42/60 cm)

2.      Gramatura – 200 gr/m2

3.      W pełnym kolorze/4+4

4.      Na plakacie muszą się znaleźć:

        Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG

        Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”

        Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem

        Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego

        Logo zamawiającego

Wymogi co do folderów:

1.      Format A 5

2.      Gramatura (135-250 gr/m2)

3.      W pełnym kolorze/4+4

4.      Minimalna liczba stron – 16

5.      W folderze muszą się znaleźć:

        Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG

        Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”

        Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem

        Informacje o projekcie, zasadach rekrutacji i uczestnictwa

        Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego

        Logo zamawiającego

Wymogi co do baneru:

1.      Format 150×100 cm

2.      W pełnym kolorze/4+4

3.      Wykonany z wytrzymałego i odpornego na czynniki zewnętrzne materiału, przystosowanego do produkcji banerów

4.      Z kompletem mocowań

5.      Na banerze muszą się znaleźć:

        Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG

        Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”

        Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem

        Informacje o projekcie i rekrutacji  

        Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego

        Logo zamawiającego

Warunek konieczny: wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2012 r.

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Termin ważności oferty: 30 dni

Ofertę należy przesłać do dnia 22.08.2012 r. do godz. 15

        na adres pocztowy: Gmina Maciejowice, Rynek 7, 08-480 Maciejowice, z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – oferta na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (liczy się data wpływu)

        na adres e-mailowy: [email protected], w tytule wpisując „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – oferta na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych

        faxem na nr: 25 683 20 31.

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – pytanie – materiały promocyjne.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytana bez podania przyczyny.

Wójt Gminy

/-/ Sylwester Dymiński

 

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Załącznik nr 1

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAPROSZENIEM DO Z ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zapytanie ofertowe nr 8.3 PO IG 02/2012

na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”

 

 

Miejscowość, dnia…

 

 

 

Ja niżej podpisany/-a, …………………………………………………….., PESEL: …………, NIP …………………, oświadczam, że:

– zapoznałem/-am się z opisem zapytania ofertowego –na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych,

– nie wnoszę uwag do przedstawionych w opisie informacji,

– jestem świadomy, że wszystkie materiały promocyjne muszą spełniać wymogi zawarte w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Załącznik nr 2

 

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

NIP: …………………………………    REGON:…………………………………………..

 

Składam/y niniejszą ofertę na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych w ramach Działania 6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. 10.08.2012 r.

 Lp.  Przedmiot oferty (1)
Ilość (w szt.)
Cena jednostkowa (netto)
Wartość (netto)
VAT
Wartość (brutto)
 1  Opracowanie ulotki
         
 2  Wydruk ulotek
         
 3  Opracowanie plakatu
         
 4  Wydruk plakatów
         
 5  Opracowanie folderu
         
 6  Wydruk folderów
         
 7  Opracowanie baneru
         
 8  Wydruk baneru
         
   ŁĄCZNA WARTOŚĆ
         

Termin realizacji zamówienia – …………………….                                                                                           ………………………………………….

miejscowość i data

                                                                                                                                                          …………………………………………….

Pieczęć i podpis Wykonawcy  lub  osoby   

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

[1] Koszty wydruku powinny uwzględniać koszty dostawy do siedziby Zamawiającego

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00